The webpage of Lykeio Kallimasias Chiou has moved at http://kallimasia.wordpress.com